Informacija

„Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Rudaminos vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti.
Įstaiga: Vilniaus r. Rudaminos vaikų lopšelis-darželis.
Pareigybė: Vilniaus r. Rudaminos vaikų lopšelio-darželio direktorius.
Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę https://www.vrsa.lt/go.php/Priemimas-i-valstybes-tarnyba60388503179 2021 m. rugpjūčio 4 d.
Pretendentų atrankos data 2021 m. gruodžio 13 d.“.

 
Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą nustatytas tvarkos aprašas žiūrėti

Informacija apie laisvas vietas žiūrėti

Visuomenės sveikatos biuro sveikatos stebėsenos skyriaus specialistų parengtą Rudaminos lopšelio – darželio vaikų sveikatos būklės 2016-2017 m. analizė žiūrėti

Nuo 2012 m. kovo 1 dienos dalyvaujame programoje „Vaisių vartojimo skatinimas” ir „Pienas vaikams“, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis mokyklose 2010-2013 metais.

Informacija atnaujinta 2021-08-09