VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS VAIKO TĖVŲ AR KITŲ JO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ PRAŠYMO NUSTATYMO ATMINTINĖ žiūrėti

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS žiūrėti

 

Tėvų (globėjų) dėmesiui – patvirtinta Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo nauja redakcija žiūrėti

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas žiūrėti

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS žiūrėti

Naujienlaiškis tėveliams ,,Sveikos atžalėlės“ Nr. 1, 2017 žiūrėti

Naujienlaiškis tėveliams ,,Sveikos atžalėlės“ Nr. 2, 2017 žiūrėti

Naujienlaiškis tėveliams ,,Sveikos atžalėlės“ Nr. 3, 2017 žiūrėti

Sprendimas dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos vasaros metu žiūrėti

Visuomenės sveikatos biuro sveikatos stebėsenos skyriaus specialistų parengtą Rudaminos lopšelio – darželio vaikų sveikatos būklės 2016-2017 m. analizė žiūrėti

Nuo 2012 m. kovo 1 dienos dalyvaujame programoje „Vaisių vartojimo skatinimas” ir „Pienas vaikams“, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis mokyklose 2010-2013 metais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų dantų priežiūra – daug atsakomybės vaiko tėvams ar globėjams. Apie vaiko brandumą mokyklai sveikos_atžalėlės_ 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ikimokyklinėje įstaigoje sveikos_atžalėlės_3331