2018-09-20 Žolelių karalystėje nuotraukos

2018-11-09 ,,Lenkijos Nepriklausomybės 100-čio minėjimas“ nuotraukos

2018-12-21 Susitikimas su Kalėdų Senelių 2018 nuotraukos

2018-12-28 Kūrybinių darbelių – Senių besmegenių paroda nuotraukos

2018-12-30 Piešinių paroda ,,Kalėdų Senelio šalyje“ nuotraukos 

2019-04-11 Baigiamasis projekto ,,Netradicinė darželio šventė“ renginys nuotraukos

2019-04-23 Velykinis rytmetis 2019 nuotraukos

2019-05-24 ,,Sudie, daržely!“ 2019 nuotraukos

2019-05-28 „Dzień Rodziny” 2019 nuotraukos

2019-10-20 ,,Daržovių šventė“ 2019 nuotraukos

2019-11-11 Lenkijos Nepriklausomybės dienos paminėjimas nuotraukos

2019-12-16 Kalėdinis rytmetis 2019 nuotraukos

2019-12-20 Susitikimas su Kalėdų Seneliu 2019 nuotraukos  

2020-01-13 Atmintis gyva, nes liudija  nuotraukos

2020-01-21 Pasaka ,,Našlaitė Marytė“ nuotraukos 

2020-01-24 Senelių šventė nuotraukos