Apie mus

Įstaiga įsikūrusi Rudaminos gyvenvietėje, esančioje  12 kilometrų nuo Vilniaus. Įstaigą lanko vaikai ne tik iš lenkiškų šeimų, bet ir iš kitos kultūrinės aplinkos.

Rudaminos lopšelis – darželis įsteigtas 2006-12-08, o veiklos pradžia 2008 -02-01. 3 (1 ankstyvojo ugdymo grupė 2-3 metų vaikams; 1 ikimokyklinio ugdymo grupės 3-4 m. vaikams; 1 ikimokyklinio ugdymo grupės 4-5 m. vaikams).

Įstaigoje puoselėjamos etnokultūros tradicijos ir tuo pačių ji atvira kitoms kultūroms.  Šeimos aktyviai dalyvauja ne tik vaiko ugdyme, bet ir lopšelio – darželio kultūriniame gyvenime. Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) lūkesčius, siekiama padėti vaikui perimti lenkų tautos kultūros vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti ir kartu kurti šiuolaikinę įstaigos bendruomenę, atvirą kitoms kultūroms.

Lopšelis – darželis pastatytas tinkamoje vaikams aplinkoje: apsuptas žalumos, arti nėra judrių gatvių. Žaidimo aikštelėse pakankama erdvės judriems žaidimams, kuris orientuojasi į švietimo politiką, nukreiptą į ugdymo ir socialinių paslaugų integravimą, teikiant paramą vaikui ir šeimai.

Informacija atnaujinta 2020-09-23