Lopšelio – darželio taryba

Pirmininkė – Veronika Rusakevič, (III gr.) tėvų atstovė.

Nariai: 

Liuda Karpovič, (III gr.) tėvų atstovė;

Božena Vilkicka, auklėtoja;

Liudmila Kalionova, auklėtoja;

Aleksandra Obžilian, auklėtoja.


 

Lopšelio – darželio mokytojų taryba

Pirmininkė: Irena Bylinska, direktorė.

Sekretorė: Aleksandra Obžilian, auklėtoja;

Nariai: Božena Vilkicka, auklėtoja;

Liudmila Kalionova, auklėtoja;

Juliana Šilobrit, auklėtoja.


 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Anželika Kačkan, logopedė.

Sekretorė – Liudmila Kalionova, auklėtoja;

Nariai: Aleksandra Obžilian, auklėtoja;

Juliana Šilobrit, auklėtoja;

Božena Vilkicka, auklėtoja.