Komisijos, tarybos

Lopšelio – darželio taryba

Pirmininkė – Veronika Rusakevič, (III gr.) tėvų atstovė;

Sekretorė – Aleksandra Obžilian.

Nariai: 

Joanna Boguševič, (I gr.) tėvų atstovė;

Agnieška Šimkevič, (II gr.) tėvų atstovė;

Božena Vilkicka, vyr. mokytoja;

Juliana Šilobrit, vyr. mokytoja.

Lopšelio – darželio mokytojų taryba

Pirmininkė: Irena Bylinska, direktorė.

Sekretorė: Aleksandra Obžilian, mokytoja.

Nariai: Božena Vilkicka,vyr. mokytoja;

Viktorija Buravliova, mokytoja;

Juliana Šilobrit, vyr. mokytoja.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Anželika Kačkan, logopedė.

Sekretorė – Aleksandra Obžilian, mokytoja.

Nariai: Viktorija Buravliova, mokytoja;

Juliana Šilobrit, vyr. mokytoja;

Božena Vilkicka, vyr. mokytoja;

Diana Jurgo, mokytoja.

Krizių valdymo komanda :

 

Informacija atnaujinta 2020-09-23