Švietimo teikėjo pavadinimas: Vilniaus rajono Rudaminos lopšelis darželis

Įsteigimo data – 2006-12-08, pagrįsta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr.T3-143 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Rudaminos lopšelio-darželio steigimo“, įregistravimo data – 2007 m. gegužės 22 d.

Veiklos pradžia: 2008-02-01.

Grupė: neformaliojo švietimo mokykla.

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis.

Steigėjas: Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Grupių skaičius: 3

Pagrindinės veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas.

Ugdymo kalba: lenkų.